Ons inhoudsbeleid

Bij Digiscrap Plus geloven we in het recht op vrijheid van meningsuiting: de mogelijkheid om een eigen mening te hebben en informatie en ideeën te ontvangen en delen zonder inmenging van anderen. Dit recht brengt echter ook bepaalde verantwoordelijkheden en grenzen met zich mee die te allen tijde gerespecteerd dienen te worden. We hebben een ‘inhoudsbeleid’ ontwikkeld dat een directe weerspiegeling is van onze cultuur, waarden en overtuigingen.

Klanten bij Digiscrap Plus zijn vrij om te drukken wat ze willen, zolang het niet in strijd is met ons beleid. Dit betekent dat Digiscrap Plus zich te allen tijde het recht voorbehoudt om elke bestelling te weigeren of te annuleren, als de inhoud die door de klant is geüpload direct of indirect:

  • De (intellectuele eigendom-) rechten van derden schendt;
  • In strijd is met enige wet en/of regelgeving;
  • Het schaden of uitbuiten van kinderen impliceert;
  • Intimiderend, beledigend, racistisch of etnisch beledigend, lasterlijk, inbreukmakend op de persoonlijke levenssfeer of publiciteitsrechten, of bedreigend is;
  • Enige vorm van discriminatie op basis van huidskleur, religie, geslacht, gender, seksuele geaardheid, leeftijd, beperking, afkomst, etniciteit of enige andere grondslag bevat;
  • Verboden symboliek weergeeft onder staats-, federale, nationale of lokale wetgeving of die gewoonlijk wordt geassocieerd met groepen of systemen van onderdrukking, of symbolen van haat of gebrek aan respect, evenals symbolen die gewoonlijk en historisch worden geassocieerd met groepen of bewegingen die discriminerend zijn, of worden geassocieerd met misdaad, haat of geweld;
  • De verkoop of promotie van illegale of frauduleuze activiteiten, producten of diensten omvat;
  • Links bevat van materiaal dat betrekking heeft op een of meerderde van de bovenstaande punten die verboden zijn binnen ons inhoudsbeleid.

We werken niet met klanten die overtuigingen of waarden hebben die in strijd zijn met ons beleid.

Indien Digiscrap Plus besluit om een bestelling te weigeren of te annuleren op basis van het bovenstaande, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld en wordt de aankoopprijs van de bestelling gerestitueerd. Digiscrap Plus is niet aansprakelijk voor het weigeren of annuleren van een bestelling en Digiscrap Plus zal geen verder contact opnemen met de klant.

Als organisatie zijn we (nog) niet in staat om elke druk afzonderlijk tegen onze richtlijnen te plaatsen. Om die reden kunnen we niet garanderen dat alle producten die via ons platform worden ontwikkeld, in overeenstemming zijn met ons beleid. We werken constant aan de verbetering van deze service om het recht op vrijheid van meningsuiting op een respectvolle manier te waarborgen.